BAo da Mobiado - Vertu

Bao da Vertu Signature

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model:  Bao da Vertu Signature

- Chất liệu : da

* Hàng mẫu được trưng bày tại trụ sở 129 đường 3/2,phường 11,Quận 10,HCM

* Hàng nhập khẩu
0₫
Bao da Mobiado 105GMT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model:  Bao da Mobiado 105 GMT

- Chất liệu : da


* Hàng mẫu được trưng bày tại trụ sở 129 đường 3/2,phường 11,Quận 10,HCM

* Hàng nhập khẩu

0₫
Bao da Mobiado 712

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model:  Bao da Mobiado 712

- Chất liệu : da

* Hàng mẫu được trưng bày tại trụ sở 129 đường 3/2,phường 11,Quận 10,HCM

* Hàng nhập khẩu

0₫
Bao da Vertu Constellation V

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model:  Bao da Vertu Constellation V

- Chất liệu : da

* Hàng mẫu được trưng bày tại trụ sở 129 đường 3/2,phường 11,Quận 10,HCM

* Hàng nhập khẩu

0₫
Bao da Vertu Ti

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model:  Bao da Vertu Ti


- Chất liệu : da

* Hàng mẫu được trưng bày tại trụ sở 129 đường 3/2,phường 11,Quận 10,HCM

* Hàng nhập khẩu 
0₫
Bao da Mobiado 712

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model:  Bao da Mobiado 105 GMT

- Chất liệu : da


* Hàng mẫu được trưng bày tại trụ sở 129 đường 3/2,phường 11,Quận 10,HCM

* Hàng thủ công,sản xuất tại VN

0₫
Bao da Mobiado 712

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model:  Bao da Mobiado 712

- Chất liệu : da bò

* Hàng mẫu được trưng bày tại trụ sở 129 đường 3/2,phường 11,Quận 10,HCM

0₫
Bao da Vertu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model:  Bao da Mobiado 712

- Chất liệu : da


* Hàng nhập khẩu
* Hàng mẫu được trưng bày tại trụ sở 129 đường 3/2,phường 11,Quận 10,HCM

 

0₫
Bao da Mobiado 712

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model:  Bao da Mobiado 712

- Chất liệu : da

* Hàng mẫu được trưng bày tại trụ sở 129 đường 3/2,phường 11,Quận 10,HCM

0₫

Lên đầu

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One