Vỏ gỗ Smartphone

Case gỗ Iphone5/5S
THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Model: 
Case gỗ 3D "Rồng" Iphone5/ Iphone 5s
- Chất liệu : Giáng Hương
- Giá vỏ: 900,000 vnđ
-Trang trí : 3D "Rồng "
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser& CNC
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Mẫu vỏ Gỗ trên có thể làm được cho tất cả các dòng SmartPhone.
900,000₫
Case gỗ Iphone5/ 5S
THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Model: 
Case gỗ 3D "Song ngư" Iphone5/ Iphone 5s
- Chất liệu :Giáng Hương
- Giá vỏ: 900,000 vnđ
-Trang trí : 3D "Song Ngư"
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser & CNC
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Mẫu vỏ Gỗ trên có thể làm được cho tất cả các dòng SmartPhone.
900,000₫
Case gỗ 3D Iphone5/5s
THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Model: 
Case gỗ 3D Iphone5/ Iphone 5s
- Chất liệu :Giáng Hương
- Giá vỏ: 900,000 vnđ
-Trang trí : 3D "Tùng hạt"
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Mẫu vỏ Gỗ trên có thể làm được cho tất cả các dòng SmartPhone.
900,000₫
Case gỗ Iphone5/5S
THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Model: 
Case gỗ 3D "Phụng hoàng" Iphone5/ Iphone 5s
- Chất liệu :Giáng Hương
- Giá vỏ: 900,000 vnđ
-Trang trí : 3D "Phụng Hoàng"
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser& CNC
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Mẫu vỏ Gỗ trên có thể làm được cho tất cả các dòng SmartPhone.
900,000₫
Case gỗ Iphone5/ 5s
THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Model: 
Case gỗ 3D Iphone5/ Iphone 5s
- Chất liệu :Giáng Hương
- Giá vỏ: 900,000 vnđ
-Trang trí : 3D "Dơi"
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Mẫu vỏ Gỗ trên có thể làm được cho tất cả các dòng SmartPhone.
900,000₫
Case gỗ khảm rồng 3D Iphone6/6s
THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Model: 
Case gỗ 3D "Rồng" Iphone6/6s
- Chất liệu : Mun sọc
- Giá vỏ: 1,200,000 vnđ
-Trang trí : 3D "rồng"
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser & CNC
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Mẫu vỏ Gỗ trên có thể làm được cho tất cả các dòng SmartPhone.
1,200,000₫
Case gỗ Iphone6/6S
THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Model: 
Case gỗ Iphone6/ 6s
- Giá vỏ: 600,000 vnđ
-Trang trí : khắc laser tinh tế
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser& CNC
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Mẫu vỏ Gỗ trên có thể làm được cho tất cả các dòng SmartPhone.
600,000₫
Case gỗ Iphone6 /6S
THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Model: 
Case gỗ 3D Iphone 6/ Iphone 6s
- Chất liệu :  Nu Hương
- Giá vỏ: 1,200,000 vnđ
-Trang trí : Gỗ Nu cao cấp
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Mẫu vỏ Gỗ trên có thể làm được cho tất cả các dòng SmartPhone.
1,200,000₫
Case gỗ Iphone6/6s
THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Model: 
Case gỗ 3D Iphone6/ Iphone 6s
- Chất liệu : gỗ mun sọc
- Giá vỏ: 1,200,000 vnđ
-Trang trí : Ngọc trai "dê"
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Mẫu vỏ Gỗ trên có thể làm được cho tất cả các dòng SmartPhone.
1,200,000₫
Case gỗ khảm rồng 3D Iphone6/6s
THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Model: 
Case gỗ 3D Iphone 6/ Iphone 6s
- Chất liệu :Mun Sọc
- Giá vỏ: 1,200,000 vnđ
-Trang trí : 3D "Rồng 3D"
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Mẫu vỏ Gỗ trên có thể làm được cho tất cả các dòng SmartPhone.
1,200,000₫
Case gỗ Iphone5/ 5S
THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Model: 
Case gỗ khảm vàng Iphone5/ Iphone 5s
- Chất liệu :Giáng Hương
- Giá vỏ: 2,100,000 vnđ
- Trang trí : khảm vàng khối 18k
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Mẫu vỏ Gỗ trên có thể làm được cho tất cả các dòng SmartPhone.
2,100,000₫
Case gỗ Iphone5/ 5s
THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Model: 
Case gỗ khảm vàng Iphone5/ Iphone 5s
- Chất liệu :Giáng Hương
- Giá vỏ: Call trực tiếp
-Trang trí : khảm vàng khối 18k
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Mẫu vỏ Gỗ trên có thể làm được cho tất cả các dòng SmartPhone.
2,200,000₫

Lên đầu

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One