Điện thoại, đồng hồ đúc vàng khối

Chuyên nhận gia công và thiết kế đúc vàng và đính đá 18k cho :
+ Tất cả các dòng điện thoại như Vertu, Mobiado, Nokia 8800...(các dòng điện thoại dạng thanh khác...)

+ Các hãng đồng hồ như Catier, Rolex, Patek Philip
+ Bút cao cấp

Đúc đồng hồ vàng khối Patek Philip

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model: Đồng Hồ Vàng Patek Philip

- Chất liệu : vàng 18k
- Hoạ tiết: Khảm đá cao cấp niềng
-Trọng lượng: 1lượng 149 vàng 18k(có mộc của công ty)
- Trang trí : vàng 18k 
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
* Khắc logo, chữ kí,thương hiệu
* Khách hàng có thể kiển định ở tất cả tiệm vàng
* Thu mua lại đúng với lượng vàng ghi trên giấy

0₫
Đúc mặt đồng hồ Rolex

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model: Đồng Hồ Vàng Rolex

- Chất liệu : vàng 18k
- Ga công: vỏ và khoá đồng hồ Rolex
-Trọng lượng: 2lượng 149 vàng 18k(có mộc của công ty)
- Trang trí : vàng 18k 
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
* Khắc logo, chữ kí,thương hiệu
* Khách hàng có thể kiển định ở tất cả tiệm vàng
* Thu mua lại đúng với lượng vàng ghi trên giấy

0₫
Đúc vàng đồng hồ PatekPhilip

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model: Đồng Hồ Vàng PatekPhilip

- Chất liệu : vàng 18k
- Trang trí hoa tiết : hoa văn
- Trọng lượng: 2 lượng 327vàng 18k(có mộc của công ty)
- Trang trí : vàng 18k 
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
* Khắc logo, chữ kí,thương hiệu
* Khách hàng có thể kiển định ở tất cả tiệm vàng
* Thu mua lại đúng với lượng vàng ghi trên giấy

0₫
Chạm nổi 3D trên vàng đồng hồ JEANRICHARD

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model: Đồng Hồ Vàng JEANRICHARD

- Chất liệu : vàng 18k
- Hoạ tiết trang trí: Hoạ tiết hoa văn
- Trọng lượng: 2lượng 249 vàng 18k(có mộc của công ty)
- Trang trí : vàng 18k 
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
* Khắc logo, chữ kí,thương hiệu
* Khách hàng có thể kiển định ở tất cả tiệm vàng
* Thu mua lại đúng với lượng vàng ghi trên giấy


0₫
Đúc đồng hồ vàng hồng Rogerdubuis

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model: Đồng Hồ Vàng Roger Dubuis

- Chất liệu : vàng hồng 18k
- Hoạ tiết trang trí: 50 viên kim cương 1ly 7
-Trọng lượng: 2lượng 205 vàng 18k(có mộc của công ty)
- Trang trí : vàng 18k 
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
* Khắc logo, chữ kí,thương hiệu
* Khách hàng có thể kiển định ở tất cả tiệm vàng
* Thu mua lại đúng với lượng vàng ghi trên giấy

0₫
Đúc đồng hồ vàng khối 12 con giáp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model: Đồng Hồ Vàng Khối

- Chất liệu : vàng hồng 18k
- Mẫu hó tiết : 12 con giáp
-Trọng lượng: 1lượng 9670 vàng 18k(có mộc của công ty)
- Trang trí : vàng 18k 
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
* Khắc logo, chữ kí,thương hiệu
* Khách hàng có thể kiển định ở tất cả tiệm vàng
* Thu mua lại đúng với lượng vàng ghi trên giấy

0₫
Mặt Đồng hồ đúc vàng rồng 18k

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model: Mặt Đồng Hồ Vàng Rồng

- Chất liệu : vàng 18k
- Giá vỏ: 26,700,000 vnđ(giá trên không bao gồm đồng hồ)
-Trọng lượng: 4 chỉ 27vàng  18k(có mộc của công ty)
- Trang trí : vàng 18k 
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
* Khắc logo, chữ kí,thương hiệu
* Khách hàng có thể kiển định ở tất cả tiệm vàng
* Thu mua lại đúng với lượng vàng ghi trên giấy

26,700,000₫
Điện thoại vỏ gỗ cao cấp Lux_Art

THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Model:  Điện thoại vỏ gỗ cao cấp Lux_Art

- Chất liệu : Gỗ Ngọc Lục Bảo + mặt vàng 18k
- Giá nguyên bộ : 119,000,000 vnđ
- Chất liệu phím:  Phím vàng đính kim cương
- Màn hình : Kính chống trầy, chống bụi
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser, khảm vàng 18k 
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam

* Sản phẩm được bảo hành 6 tháng

* Mặt điện thoại bằng vàng 18k


119,000,000₫
Điện thoại đúc vàng khối 18k Nokia
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 
   Model: Điện thoại đúc vàng khối Nokia
- Chất liệu : vàng 18k nguyên khối
- Giá vỏ: CALL
- Trang trí : trâu vàng ( vật liệu quý hiếm )
- Trọng lượng:  3 lượng 7 chỉ 9 (có mộc công ty)
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công
* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
* Khắc logo, chữ kí,thương hiệu
* Khách hàng có thể kiển định ở tất cả tiệm vàng
* Thu mua lại đúng với lượng vàng ghi trên giấy
0₫
Điện thoại đúc vàng nguyên khối 18k
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 
   Model: Đúc Vàng nguyên khối 18k
- Chất liệu : vàng 18k 
- Giá vỏ: CALL
- Trang trí : vàng 18k 
- Trọng lượng:  (có mộc công ty)
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công
* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
* Khắc logo, chữ kí,thương hiệu
* Khách hàng có thể kiển định ở tất cả tiệm vàng
* Thu mua lại đúng với lượng vàng ghi trên giấy
0₫
Đồng hồ điểm vàng 18k Omega

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model: Đồng Hồ Vàng Rolex

- Chất liệu : vàng 18k
- Giá điểm vàng :  vnđ(giá trên không bao gồm đồng hồ)
-Trọng lượng: 1lượng 149 vàng 18k(có mộc của công ty)
- Trang trí : vàng 18k 
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
* Khắc logo, chữ kí,thương hiệu
* Khách hàng có thể kiển định ở tất cả tiệm vàng
* Thu mua lại đúng với lượng vàng ghi trên giấy

41,895,000₫
Đồng hồ đúc vàng trắng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model: Đồng Hồ

- Chất liệu : vàng 18k
- Giá vỏ: 149,500,000 vnđ(giá trên không bao gồm đồng hồ)
-Trọng lượng: 4 lượng 360 cây vàng 18k(có mộc của công ty)
- Trang trí : vàng 18k 
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
* Khắc logo, chữ kí,thương hiệu
* Khách hàng có thể kiển định ở tất cả tiệm vàng
* Thu mua lại đúng với lượng vàng ghi trên giấy

0₫

Lên đầu

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One