Điện thoại đúc vàng khối

Chuyên nhận gia công và thiết kế đúc vàng và đính đá 18k cho :
+ Tất cả các dòng điện thoại như Vertu, Mobiado, Nokia 8800...(các dòng điện thoại dạng thanh khác...)
+ Các hãng đồng hồ như Catier, Rolex...
+ Bút cao cấp

Đúc vàng 18k đồng hồ Omega

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model: Đồng Hồ Vàng Omega

- Chất liệu : vàng 18k
- Giá vỏ: 127,000,000 vnđ(giá trên không bao gồm đồng hồ)
-Trọng lượng: 3 lượng 999 cây vàng 18k(có mộc của công ty)
- Trang trí : vàng 18k 
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
* Khắc logo, chữ kí,thương hiệu
* Khách hàng có thể kiển định ở tất cả tiệm vàng
* Thu mua lại đúng với lượng vàng ghi trên giấy

127,000,000₫
Vertu Signature S Mix Gold

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model: Đúc Vàng 18k Vertu

- Chất liệu : vàng 18k
- Giá vỏ: 35,000,000 vnđ(giá trên không bao gồm điện thoại)
-Trọng lượng: 5 chỉ 6 vàng 18K(có mộc của công ty)
- Trang trí : vàng 18k
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
* Khắc logo, chữ kí,thương hiệu
* Khách hàng có thể kiển định ở tất cả tiệm vàng
* Thu mua lại đúng với lượng vàng ghi trên giấy

Chuyên nhận gia công và đúc vàng 18k cho tất cả các dòng điện thoại Vertu cao cấp


0₫
Mặt thắt lưng vàng 18k đính kim cương
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 
   Model: Đúc Vàng 18k thắt lưng
- Chất liệu : vàng 18k 
- Giá vỏ: 78,900,000
-Trọng lượng: 1lượng 406 vàng 18K(có mộc của công ty)
- Trang trí : khảm 252 kim cương 1 ly 2
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công
* Made in VietNam
* Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
* Khắc logo, chữ kí,thương hiệu
* Khách hàng có thể kiển định ở tất cả tiệm vàng

* Thu mua lại đúng với lượng vàng ghi trên giấy

78,900,000₫
Đúc vàng đồng hồ Rolex

-THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Model: Đồng Hồ Vàng 18k Rolex

- Chất liệu : vàng trắng và vàng 18k
- Giá vỏ:Call (giá trên không bao gồm đồng hồ & Kim Cương)
-Trọng lượng: + 3 Lương 324 vàng18k

                    + 1 Lương 033 vàng trắng (có mộc của công ty)
- Trang trí : Kim cương
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
* Khắc logo, chữ kí,thương hiệu
* Khách hàng có thể kiểm định ở tất cả tiệm vàng
* Thu mua lại đúng với lượng vàng ghi trên giấy

99,000,000₫
Đồng hồ đúc vàng 18k Patek Philippe

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model: Đồng Hồ Vàng 18k Patek Philippe

- Chất liệu : vàng 18k
- Giá vỏ:39,500,000 (giá trên không bao gồm đồng hồ & Kim Cương)
-Trọng lượng: 1,236 vàng 18k(có mộc của công ty)
- Trang trí : vàng 18k đính kim cương
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
* Khắc logo, chữ kí,thương hiệu
* Khách hàng có thể kiểm định ở tất cả tiệm vàng
* Thu mua lại đúng với lượng vàng ghi trên giấy

36,500,000₫
Nokia 8800 đúc vàng 18k
Model: Đúc Vàng 18k Nokia 8800
- Chất liệu : vàng 18k 
- Giá vỏ: 71,000,000 (giá trên không bao gồm máy)
-Trọng lượng: 2 Lượng 2(có mộc của công ty)
- Trang trí : Rồng vàng 18k 
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
* Khắc logo, chữ kí,thương hiệu
* Khách hàng có thể kiển định ở tất cả tiệm vàng
* Thu mua lại đúng với lượng vàng ghi trên giấy
71,000,000₫
Đúc vàng hồng Samsung Ego S9402
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 
   Model: Đúc Vàng 18k Samsung Edgo
- Chất liệu : vàng 18k 
- Giá vỏ: CALL (giá trên không bao gồm máy)
-Trọng lượng: 1,95lượng vàng 18K(có mộc của công ty)
- Trang trí : vàng 18k 
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công
* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
* Khắc logo, chữ kí,thương hiệu
* Khách hàng có thể kiển định ở tất cả tiệm vàng
* Thu mua lại đúng với lượng vàng ghi trên giấy
0₫
Vàng 18k Samsung Edgo
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 
   Model: Đúc Vàng 18k Samsung Edgo
- Chất liệu : vàng 18k 
- Giá vỏ: CALL (giá trên không bao gồm máy)
-Trọng lượng: 1,7 lượng vàng 18K(có mộc của công ty)
- Trang trí : vàng 18k 
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công
* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
* Khắc logo, chữ kí,thương hiệu
* Khách hàng có thể kiển định ở tất cả tiệm vàng
* Thu mua lại đúng với lượng vàng ghi trên giấy
0₫
Đúc vàng 18k TagHue
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 
   Model: Đúc Vàng 18k TagHue
- Chất liệu : vàng 18k 
- Giá vỏ: 46,600,000
- Trang trí : vàng 18k 
- Trọng lượng: 1 lượng 5 phân 1 chỉ (có mộc công ty)
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công
* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
* Khắc logo, chữ kí,thương hiệu
* Khách hàng có thể kiển định ở tất cả tiệm vàng
* Thu mua lại đúng với lượng vàng ghi trên giấy
46,500,000₫
Điện thoại đúc vàng Nokia
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 
   Model: Đúc Vàng 18k Nokia
- Chất liệu : vàng 18k 
- Giá vỏ: CALL
- Trang trí : vàng 18k 
- Trọng lượng:  (có mộc công ty)
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công
* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
* Khắc logo, chữ kí,thương hiệu
* Khách hàng có thể kiển định ở tất cả tiệm vàng
* Thu mua lại đúng với lượng vàng ghi trên giấy

0₫
Đúc vàng 18k đồng hồ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 
   Model: Đúc Vàng 18k mặt đồng hồ
- Chất liệu : vàng 18k 
- Giá vỏ: CALL
- Trang trí : vàng 18k 
- Trọng lượng:  (có mộc công ty)
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công
* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
* Khắc logo, chữ kí,thương hiệu
* Khách hàng có thể kiển định ở tất cả tiệm vàng
* Thu mua lại đúng với lượng vàng ghi trên giấy
0₫
Đồng hồ vàng 18k Omega
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 
   Model: Đúc Vàng 18k đồng hồ Omega
- Chất liệu : vàng 18k 
- Giá vỏ: CALL
- Trang trí : vàng 18k khảm đá cao cấp
- Trọng lượng:  (có mộc công ty)
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công
* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
* Khắc logo, chữ kí,thương hiệu
* Khách hàng có thể kiển định ở tất cả tiệm vàng
* Thu mua lại đúng với lượng vàng ghi trên giấy

0₫

Lên đầu

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One