Bút cao cấp

Bút gỗ Montblanc

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model: Bút Gỗ Montblanc cao cấp

- Giá bút : CALL
- Chất liệu: Gỗ nhập
- Ruột bút :Montblanc chính hãng
- Lắp ráp: Thủ công
- Khảm hoạ tiết : Khảm vàng 18k 


* Made in VietNam
* Nhận gia công theo yêu cầu của khách hàng

3,500,000₫
Bút gỗ Vàng Hồng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model: Bút Gỗ cao cấp

- Giá bút Gỗ : 12,500,000
- Chất liệu: Gỗ nhập 
- Phụ kiện : Vàng Hồng 18k
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Nhận gia công theo yêu cầu của khách hàng

* Khảm tên,hoạ tiết bằng vàng 18k

12,500,000₫
Bút gỗ ngọc lục bảo

Bút Gỗ cao cấp chỉ có độc quyền tại công ty Gỗ Trí Việt 

- Phụ Kiện: vàng hồng
- Mỗi mẫu chỉ có 2 cây
- Gỗ  : Ngọc lục bảo

. Đây là bộ sưu tập viết thủ công có 1 không 2 tại việt nam. 
. Nhận làm viết theo yêu cầu cho các vật liệu quý hiếm

9,900,000₫
Bút gỗ baker

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model: Bút gỗ baker

- Giá bút  : CALL
- Chất liệu: gỗ ngọc lục bảo
- Phụ kiện : Mạ vàng 18k Baker
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Nhận gia công theo yêu cầu của khách hàng

4,200,000₫
Bút gỗ cẩm lai
Bút Gỗ Cẩm Lai cao cấp chỉ có độc quyền tại công ty Gỗ Trí Việt  

- Ruột Bút Montblanc chính hãng
- Phụ Kiện xi vàng 24 k 
- Mỗi mẫu chỉ có 2 cây
- Gỗ  : Cẩm Lai  

. Đây là bộ sưu tập viết thủ công có 1 không 2 tại việt nam. 
. Nhận làm viết theo yêu cầu cho các vật liệu quý hiếm
0₫
Bút gỗ NM1
Bút Gỗ NM1 cao cấp chỉ có độc quyền tại công ty Gỗ Trí Việt  

- Ruột Bút Montblance
- Giá bút :2,800,000 vnđ

- Phụ Kiện xi vàng 24 k 
- Mỗi mẫu chỉ có 2 cây
- Gỗ  : NU

. Đây là bộ sưu tập viết thủ công có 1 không 2 tại việt nam. 
. Nhận làm viết theo yêu cầu cho các vật liệu quý hiếm
0₫
Bút Gỗ TSKM1
Bút Gỗ TSKM1 cao cấp chỉ có độc quyền tại công ty Gỗ Trí Việt 

- Ruột Bút Montblanc chính hãng
- Mỗi mẫu chỉ có 2 cây
- Gỗ  : Violet 

. Đây là bộ sưu tập viết thủ công có 1 không 2 tại việt nam. 
. Nhận làm viết theo yêu cầu cho các vật liệu quý hiếm
3,500,000₫
Bút Gỗ VDEM1
Bút Gỗ VDNKM1 cao cấp chỉ có độc quyền tại công ty Gỗ Trí Việt 

- Ruột Bút Montblanc chính hãng
- Phụ Kiện xi vàng 24 k
- Mỗi mẫu chỉ có 2 cây
- Gỗ  : Emerald 

. Đây là bộ sưu tập viết thủ công có 1 không 2 tại việt nam. 
. Nhận làm viết theo yêu cầu cho các vật liệu quý hiếm
4,000,000₫
Bút Gỗ VNM1
Bút Gỗ VDVM1 cao cấp chỉ có độc quyền tại công ty Gỗ Trí Việt 

- Ruột Bút Montblanc chính hãng
- Phụ Kiện xi vàng 24 k
- Mỗi mẫu chỉ có 2 cây
- Gỗ  : Emerald

. Đây là bộ sưu tập viết thủ công có 1 không 2 tại việt nam. 
. Nhận làm viết theo yêu cầu cho các vật liệu quý hiếm
5,000,000₫
Bút Gỗ VDVM1
Bút Gỗ VDVM1 cao cấp chỉ có độc quyền tại công ty Gỗ Trí Việt 

- Ruột Bút Montblanc chính hãng
- Phụ Kiện xi vàng 24 k
- Mỗi mẫu chỉ có 2 cây
- Gỗ  :   violet 

. Đây là bộ sưu tập viết thủ công có 1 không 2 tại việt nam. 
. Nhận làm viết theo yêu cầu cho các vật liệu quý hiếm
3,500,000₫
Bút Gỗ Cẫm Lai
Bút Gỗ Cẩm Lai  
-Chất liệu gỗ :Gỗ Cẩm Lai
- Ruột Bút 

- Phụ Kiện xi vàng 24 k 
. Đây là bộ sưu tập viết thủ công có 1 không 2 tại việt nam. 
. Nhận làm viết theo yêu cầu cho các vật liệu quý hiếm
320,000₫
Bút Gỗ Ngọc Lục
Bút Gỗ VTNKM1 cao cấp chỉ có độc quyền tại công ty Gỗ Trí Việt 

- Phụ Kiện xi vàng 24 k
- Mỗi mẫu chỉ có 3 cây
- Gỗ  : Emerald 

. Đây là bộ sưu tập viết thủ công có 1 không 2 tại việt nam. 
. Nhận làm viết theo yêu cầu cho các vật liệu quý hiếm
4,600,000₫

Lên đầu

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One