Vỏ gỗ cao cấp

Vỏ gỗ 6700

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model:  Điện thoại vỏ gỗ Nokia 6700

- Chất liệu : gỗ mun sọc
- Giá vỏ: 10,400,000 vnđ
- Giá nguyên bộ : 12,900,000 vnđ
- Trang trí : composite  màu ngà
- Chất liệu phím:  Bạc ý cao cấp
- Màn hình : Kính chống trầy, chống bụi
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 6 tháng

10,400,000₫
Vỏ gỗ Nokia 7210

THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Model: Điện thoại vỏ gỗ 3D Nokia 7210


- Chất liệu : Gỗ Giáng Hương
- Giá vỏ: 2,900,000 vnđ
- Giá nguyên bộ : 4,200,000 vnđ
- Trang trí : khảm 3D bát mã
- Chất liệu phím: bạc khảm đá cao cấp
- Màn hình : Kính chống trầy, chống bụi
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 6 tháng

2,900,000₫
Vỏ ngọc trai 7210

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model:  Điện thoại vỏ gỗ ngọc trai 7210

- Chất liệu : gỗ mun sọc
- Giá vỏ: 3,200,000 vnđ
- Giá nguyên bộ : 4,500,000 vnđ
- Trang trí : ngọc trai +3D rồng
- Chất liệu phím:  Bạc ý cao cấp
- Màn hình : Kính chống trầy, chống bụi
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 6 tháng

3,200,000₫
Vỏ gỗ Nokia 7210

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model:  Điện thoại vỏ gỗ 3D khảm rồng Nokia 7210


- Chất liệu : gỗ cẩm lai
- Giá vỏ: 2,500,000vnđ
- Giá nguyên bộ : 3,800,000vnđ
- Trang trí : composite  màu ngà
- Chất liệu phím:  Bạc ý cao cấp
- Màn hình : Kính chống trầy, chống bụi
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 6 tháng

2,500,000₫
Vỏ gỗ Blackberry 9650
THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Model: Điện thoại khảm trai BlackBerry 9650

- Chất liệu : gỗ mun sọc
- Giá vỏ: 8,950,000 vnđ
- Trang trí : Ngọc Trai +viền bạc khảm đá
- Chất liệu phím:  phím bạc khảm đá
- Màn hình : Kính chống trầy, chống bụi
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 6 tháng
8,950,000₫
Vỏ gỗ 7210

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model:  Điện thoại vỏ gỗ Nokia 7210
- Chất liệu : gỗ mun sọc
- Giá vỏ: 10,780,000vnđ
- Giá nguyên bộ : 11,980,000vnđ
- Trang trí : khảm viền vàng 18k + khảm tên
- Chất liệu phím:  vàng 18k khảm đá
- Màn hình : Kính chống trầy, chống bụi
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 6 tháng

10,780,000₫
Vỏ gỗ Nokia 7210

THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Model: Điện thoại vỏ gỗ Nokia 7210


- Chất liệu :Gỗ mun sọc
- Giá vỏ: 14,600,000vnđ
- Giá nguyên bộ :15,900,000 vnđ
- Trang trí : khảm vàng 18k cao cấp
- Chất liệu phím:  Vàng khảm đá 18k cao cấp
- Màn hình : Kính chống trầy, chống bụi
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 6 tháng

14,600,000₫
Vỏ gỗ Nokia 7210

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model:  Điện thoại vỏ gỗ khảm vàng Nokia 7210

- Chất liệu : gỗ mun sọc
- Giá vỏ: 10,499,000 vnđ
- Giá nguyên bộ :11,699,000 vnđ
- Trang trí : khảm viền vàng 18k +khảm "Nhẫn" vàng 18k
- Chất liệu phím:  vàng 18k khảm đá
- Màn hình : Kính chống trầy, chống bụi
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Mẫu vỏ điện thọi trên có thể áp dụng cho tất cả các dòng máy
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 6 tháng

10,499,000₫
Vỏ gỗ Nokia 6700

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

   Model:  Điện thoại vỏ gỗ khảm vàng Nokia 6700

- Chất liệu : gỗ trắc
- Giá vỏ: 14,989,000 vnđ
- Giá nguyên bộ :17,989,000 vnđ
- Trang trí : khảm viền vàng 18k +chữ kí
- Chất liệu phím:  vàng 18k khảm đá
- Màn hình : Kính chống trầy, chống bụi
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Mẫu vỏ điện thọi trên có thể áp dụng cho tất cả các dòng máy
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 6 tháng
14,989,000₫
Vỏ gỗ Nokia 7210
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

  Model: điện thoại vỏ gỗ Khảm Trai Nokia 7210

- Chất liệu : gỗ mun sọc

- Trang trí : công nghệ khảm vàng 18K 

- Chất liệu phím:  Phím vàng 18k

- Màn hình : Kính chống trầy, chống bụi

- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser

- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam

* Giá trên không bao gồm máy

* Sản phẩm được bảo hành 6 tháng
11,400,000₫
Vỏ gỗ 6700 B- M712

THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Model: Điện thoại vỏ gỗ Nokia 6700


- Chất liệu : gỗ cẩm lai+ gỗ mun sọc
- Giá vỏ: 1,685,000 vnđ
- Giá nguyên bộ : 4,185,000 vnđ
- Trang trí : composite  màu ngà
- Chất liệu phím:  Bạc ý cao cấp
- Màn hình : Kính chống trầy, chống bụi
- Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser
- Lắp ráp: Thủ công

* Made in VietNam
* Giá trên không bao gồm máy
* Sản phẩm được bảo hành 6 tháng

1,685,000₫

Lên đầu

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One