Đẳng Cấp - Tinh Tế - Sành Điệu

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website dienthoaivogo.com bao gồm: họ tên, email

Thông tin đăng nhập. Đây là các thông tin mà dienthoaivogo.com cần thành viên cung cấp khi

đăng ký tài khoản hoặc liên hệ. Đây cùng là thông tin để dienthoaivogo.com xác nhận khi khách

hàng đặt hàng, mua hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết

về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành

viên sẽ không được lưu giữ.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng

dịch vụ dưới thông tin đăng ký và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm

thông báo kịp thời cho website về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật,

lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt

động giả mạo thành viên;

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có

liên quan đến giao dịch tại dienthoaivogo.com

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp

thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án,

cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài

ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

- Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự

thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành

viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của dienthoaivogo.com.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Thương mại Gỗ Trí Việt

Địa chỉ: 129 Đường Ba tháng hai, Phường 11, Quận 10, TP. HCM

Điện thoại: 08.66.599.553 - 0908.410.510

Email: dienthoaivogo@gmail.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của

mình.

- Thành viên có quyền cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng

cách yêu cầu dienthoaivogo.com thực hiện việc này.

- Thành viên có quyền gửi khiếu nại đến quản trị của website dienthoaivogo.com. Khi

tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản

ánh của thành viên, tùy theo mức độ dienthoaivogo.com sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của thành viên trên website được cam kết bảo mật tuyệt đối

theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website. Việc thu thập và sử dụng thông tin của

mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp

pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông

tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ

liệu cá nhân thành viên, dienthoaivogo.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan

chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông

tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên website.

- Ban quản lý dienthoaivogo.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải

cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,

…. và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý dienthoaivogo.com

không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của

thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi liên hệ ban

đầu là không chính xác.